Kutlu Doğum Haftasi

Kutlu Doğum Haftasi

İleti Asri_Saadet » Pzr Nis 08, 2012 12:09 am

Resim

Bu mesaj için Asri_Saadet adlı kullanıcıya teşekkür eden:
Hacegan__ (Pts Nis 09, 2012 11:38 pm)
Değerlendirme: 4%
 

Asri_Saadet
 
İleti: 279
Kayıt: Sal Şub 28, 2012 11:01 pm
Ettiği teşekkür: 273
Aldığı teşekkür: 328

Re: Kutlu Doğum Haftasi

İleti Asri_Saadet » Pzr Nis 08, 2012 12:25 am

Veda Hutbesi Büyük Peygamber binmiş Kusva adlı deveye
Hitab ediyor yüz bini aşkın sahabeye
Bu bir hutbe ki; İslâm nizâmını besteler
Bu bir ses ki; mü'minin imânını tâzeler
Bu hitâbe, ezelden ebede her çağadır
Sonsuz zaman boyunca, bütün insanlığadır
"Önce rahman ve rahim Allah'a hamd ederim
Ancak ona inanır, O'na kulluk ederim
Yaradan, yaşatan ve öldüren kadir O'dur,
Eşi ortağı yoktur, evvel ve âhir O'dur
Ey ümmetim Ashabım! Duyunuz belleyiniz,
Ey insanlar! sözlerimi çok iyi dinleyiniz
Belki bu yıldan sonra sizinle bilmiyorum,
Bir daha burada bulunamam diyorum
Bu gün, bu ay, bu şehir nasıl ki masundur
Hepinizin malı, canı nâmusu da masundur
Hepiniz Rabbinizin huzuruna gelecek,
Ve hayatının çetin hesabını verecek
Hak yolunu tutanlar cennet ve ridvan bulur,
Bâtıl yola sapanlar, azab ve nîran bulur
Benden sonra şeytana sakın tâbi olmayın,
O sizin düşmanınız, hilesine asla kanmayın
Ey nâs! Birbirinizin boynunu vurmayınız,
Ayrılığa düşüp de birliği bozmayınız
Burada bulunanlar, şu anda olmayana,
Sözlerimi bildirsin sözümü duymayana
Belki de sizden fazla sözümü tutabilir,
Ve sizden daha iyi ögüte uyabilir
Faizin her türlüsü haramdir çigniyorum,
Cahiliyyet devri bu isi yasakliyorum
Kan gütmek her sekliyle yasaktir söylüyorum
Hepsini ayagimin altinda çigniyorum
Kaldirdigim ilk faiz, amcam Abbas'inkidir,
Kaldirdigim ilk kan da amcazâdeminkidir
Ne zulüm ediniz ve ne de zulüm görünüz,
Ey Allah'in kullari! Gelin kardes olunuz
Size kadinlariniz Allah'in emaneti,
Emanete hiyânet, çagirir felâketi
Kadinlari Allah'a söz vererek aldiniz,
Nefsinize Hak ahdi ile helâl kildiniz
Sizin onlarda, onlarin sizde hakki vardir,
Haklara saygi gerek, hakka ta'zim kutsaldir
Kadin hakki iyilik güzellik ve ikramdir,
Helâl yoldan yemesi, giymesi ve iskândir
Erkek hakki; kadinin iffetli olmasidir
Size ait evin ve malin korunmasidir
Birakip gidiyorum size iki emanet,
Uyarsaniz onlara bulursunuz selâmet
Emanetin biri, Allah'in sözü Kelâmullah,
Birisi benim sözüm, sünneti Resûlüllâh
Mü'minler birbirinin süphesiz kardesidir,
Kardes hakkini ihlâl etmek helâl degildir
Insanlar! Emaneti sahibine veriniz,
Ehline vermezseniz, kiyamet bekleyiniz
Insanlar! Rabbiniz bir ve babaniz Ademdir
Adem ise topraktan halk olmus ilk nebidir
Allah katinda üstün, O'ndan en çok korkandir,
Her emrine bas koyan, her yasaktan kaçandir
Ne Arab'in acem'e, ne de acemin Arab'a
Bir üstünlügü yok tek ölçü takvâdan baska
"Takva" Allah korkusu, her mü'minin kalbinde
Onu her an koruyan bir bekçidir içinde
Ey insanlar! Ey ashap size teblig ettim mi?
Allah'in her emrini sizlere bildirdim mi?"
Bütün ashab dediler evet teblig eyledin,
Allah'in her emrini bize talim eyledin
"Ey nas! Rabbim beni yarin soracak size
Yapti mi Peygamberlik vazifesini diye
Bu suale nasil bir cevap vereceksiniz
Ve hakkimda o zaman neler diyeceksiniz"
Bütün ashap dediler, içten ve bir agizdan,
"Ey Allah'in Resûlü, Ey Peygamberi zisan!
Diyecegiz, Yarabbi gönderdigin Peygamber,
Her emrini bildirdi ve bize verdi haber
Hep iyiyi, dogruyu ve güzeli ögretti
Batildan kurtardi, ulvi hakka yöneltti
Emirler ve yasaklar, helâller ve haramlar,
Ne bildirdinse, bize öylece anlattilar
Yarin hakkinda böyle sehâdet edecegiz,
Evet vazifesini tamam yapti diyecegiz"
Allah'in Resûlü ve sultan kul'u o zaman,
Nur yüzünü göklere çevirdi bir an
Parmagiyle sehadet isareti vererek,
Sonra halkin üstüne dogru üç defa indirerek
Nur agzindan döküldü hazin sesle üç hitap
"Sahid ol yarab, sahid ol yarab, sahid ol yarab!"
Ahmet CESUR

Bu mesaj için Asri_Saadet adlı kullanıcıya teşekkür eden:
Koray (Pzr Nis 08, 2012 10:11 am)
Değerlendirme: 4%
 

Asri_Saadet
 
İleti: 279
Kayıt: Sal Şub 28, 2012 11:01 pm
Ettiği teşekkür: 273
Aldığı teşekkür: 328

Re: Kutlu Doğum Haftasi

İleti Asri_Saadet » Pzr Nis 08, 2012 12:44 am

FAHR-İ KÂİNAT’IN DÜNYÂ'YI TEŞRİFİ


Teşrifi ile O'nun şâd oldu hep gönüller;
Öttü güller üstünde tatlı dilli büllüller!


Dağ ve taş bütün varlık gönül gönül uçuştu,
Allâh'a habib olan Ebû'l-Kâsım'a koştu


Muştular doldu taştı beklenen geldi diye,
O Muhammed'ül-Emin âleme güldü diye!


Şâh edildi aylara Rabiu'l-evvel ayı,
Âlem yeniden buldu muhabbet ve safâyı!


Bir başka mucizeydi teşrif ettiği seher;
Başa sona tâc oldu O son yüce Peygamber!


Tam ondört burç yıkıldı kisrânın sarâyından,
Gelen Ahmed'di zirâ Hüdâ'nın civârından


Putlar yere devrildi secde ile ey âdem,
Ve bin yıllık alevler söndü bir demde o dem!


Çünkü "Kaabe kavseyn ev ednâ" aldı seheri;
Eşsiz zıyâsı hayrân bıraktı güneşleri!


Aşk seli oldu dağlar, cümle deryâlar ümmet;
Yerden göğe her şeyde O'nunla taştı rahmet!


İlâhi, meclûbudur, mecnûnudur felekler,
Cebrail baş ucunda halka halka melerler!


O senin nûrun yâ Rabb, ebedilik cânıdır
Gül yüzüne hayrânız canların cânânıdır!


Her şey O'nun aşkına on sekir bin âleme,
İzhâr oldu rengârenk nûr döküldü lâleme


Cemâdât dahi âşık O mâşuk, nihâyet;
Mâşuk ki Allâh âşık başka söze ne hâcet!


Varlık O'na ezelden tâ ebede dek hayrân,
Seyretmeye doyan yok, ne ilâhi bir seyrân!


Ey gönül! "Levlâke" ye mazhar-ı izzet olan,
Ufkunda müjde müjde nûr-i hidâyet olan;


O muazzam Nebi'nin gül ismini zikreyle;
Selâm'dan getirdiği sünnetini fikreyle!


Gelmeseydin ey Nebi varamazdık sabala;
Mağlub olur kalırdık düşdüğümüz siyâha!


Ne rahimsin; "ümmeti" diyordun doğduğun gün,
Öldüğün günde bile ümmetini düşündün!


Dünyâ ukbâ demedin hepsini hibe ettin,
Birgün ümmetin için mirâca dahi gittin


Gayri biz bunca lutfa tâkat getiremeyiz?
Sana sunmadan cânı Hakk'a götüremeyiz!


Coşkun şelâlelerle gönlümüz, yanık çınar,
Sensiz öze göz olmaz oradan akan pınar!


İsteriz ey yüce nûr; sonsuz nûrunu bizler,
Dizildi sıra sıra kalpler şefâat gözler!


Fâni idi tükendi methine âciz kalem
Sûkûti ile sustu söze çâresiz kalem


O güzel gülşeninden uzakta tutma beni,
Ya Rasûlallâh meded, gönlüm arzular seni!

*************************************************************************************************************************

ALEMLERE RAHMET
Alemlere rahmet olarak geldin
Ümmetine şefaat vaad eyledin
Gezel ahlakı sen itham eyledin
Selat selam sana ya rasülüllah


Nen büyük şeref sana ümmet olamak
Gözderigin dogru yola kuyulmak
Kurana sarılmak Namaza durmak
Senin ögüdündür ya rasülüllah


Allahın birligine iman ettik,
Dilimizle bunu ikrar eyledik,
seni kendimise rehber eyledik,
Bizlere şahit ol ya rasülüllah,


Dinimiz islam'dır ELHAMDÜLLAH
Canınız fedadir Fi sebilullah
Gönahlarımız çoktur bi iştibah
Bizlere şefahat ya rasülüllah


Aşkın ile aşıklar
Aşkın ile aşıklar
Yansın ya Resulallah
İçip aşkın şarabın
Kansın ya Resulallah


Şol seni seven kişi
Verir yoluna başı
İki cihan güneşi
Sensin ya Resulallah


Aşık oldum dildare
Bülbül oldum gülzare
Seni sevmeyen nare
Yansın ya Resulallah


Aşık yunusun canı
İlmi şefaat kanı
Alemlerin sultanı
Sensin ya Resulallah


Ehlen ve sehlen merhaba
Ey enbiyalar serveri
Ey evliyalar rehberi
Ey insucin peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba


Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba


Allahü ekber şanühü
Sultanehü sübhanehu
Kad caena burhanehu
Ehlen ve sehlen merhaba


Sensin mahbub-i hüda
Etme şefaatten cuda
Ahmet Muhammet Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba


Derviş yunus söyler sözü
Dergahına sürer yüzü
Severler mahşerde bizi
Ehlen ve sehlen merhaba

***************************************************************************************************************

GÖNLÜMÜN GÜLÜ
Seni seven her ruh uludur ya Resûlallâh!
Gönlü-gözü onun doludur ya Resûlallâh!
Cemâlin pertevinden zerre sevk alan billâh,
Kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah


Beklemez bir başka iltifât Sana erenler,
Semtin iltifat buğuludur ya Resûlallâh!
Gönül gözleriyle bir kere seni görenler,
Onlar ruhların bir koludur ya Resûlallâh!


Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar,
İklimin kuşların yoludur ya Resûlallâh!
Cennet yamaçları gibidir orda ufuklar,
Cemâlin bu ufkun tülüdür ya Resûlallâh!


Sana ermek imanlı gönüllerin rüyâsı,
Seni bilmeyenler ölüdür ya Resûlallâh!
Vuslatın, bu garip kıtmîrin her dem hülyâsı,
Bu benim gönlümün gülüdür ya Resûlallâh!

Selam ve Dua ile

Asri_Saadet
 
İleti: 279
Kayıt: Sal Şub 28, 2012 11:01 pm
Ettiği teşekkür: 273
Aldığı teşekkür: 328


Dini Konular

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron