''' ADAM OLMAK '''

Yetkili: Koray

''' ADAM OLMAK '''

İleti efe_19 » Sal May 22, 2012 12:24 am

Günlük yaşantımızda sık sık kullandığımız, hatta dilimize pelesenk ettiğimiz bir deyim var; “adam olmak”

Bu deyimle alakalı olarak; “Kalıbına bakınca seni adam sanmıştım.”, “Yavrum biz seni adam olasın diye okutuyoruz.”,“Adam olman için kırk fırın ekmek yemen lazım.”, “Senden adam olmaz.” türünden sözleri çokça söylemiş ve duymuşuzdur.

Peki, birçoğumuzun sıkça kullandığı bir söz olan bu “adam olmak” nasıl bir şeydir, bunun bir tarifi, şekli ve şemali var mıdır? Veya adam olmak için iki ayağı, iki gözü, iki kulağı olmak yada iki ayak üzerinde yürümek yeterli midir yoksa başka bir şey midir adam olmak?..

Kimilerine göre “adam olmak” cibilliyetle / yaratılışla alakalı bir meseledir. Yani bir kimsenin mayası şayet bozuk, kumaşı kalitesiz ise ondan adam olmaz. “Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsine yandığım cinsine çeker.” sözü, bu gerçeği ifade etmek için söylenmiştir. Aslında adam olmanın ne olduğuyla alakalı bir kavram kargaşası var. Günümüzde büyük çoğunluğun adamlık göstergesi; mal-mülk ve servettir. Yani bu zümreler parası olanı adamdan sayar, parası olmayanın sözüne bile itibar etmezler.

Yine günümüzde bazı anne-babalar çocuklarının adam olup olmamasını, liselere veya üniversitelere giriş imtihanlarındaki başarısına bakarak değerlendirirler.Okul bitirmekle, diploma sahibi olmakla adam olunacağını düşünerek; “yavrumuz okusun da adam olsun.” temennisinde bulunurlar. Oysa herhangi bir okulu bitirmekle, bir makam ve mevki sahibi olmakla adam olunamayacağını ifade etmek için; “Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır.” diye, eskiler boşuna söylememişler.

Ayrıca, okuyup makam-mevki sahibi olmuş ama adam olamamışların kıssalarını da çok dinlemişizdir büyüklerimizden… Bununla alakalı pek çoğumuzun bildiği meşhur bir kıssa vardır. Yeri gelmişken arzedelim:

Bir adamın çok haylaz bir çocuğu vardı. Ne anne-babasına saygısı vardı, ne de onların sözünü dinlerdi. Oğlunun bu gidişatına oldukça üzülen baba, yeri geldikçe oğluna:

Oğlum sen adam olmazsın, derdi.

Babasının bu sözleri ise çocuğun çok zoruna gider ama yinede yapacağından geri kalmazdı. Bir gün yine aksilik edip ana-babasını oldukça üzdü. Oğlunun haylazlıkları canına tak eden baba yine; “oğlum sen adam olmazsın!” diyerek onu azarladı. Yaramaz oğlu da bunu bahane ederek evden çekip gitti.İstanbul’a geldi ve okumaya başladı. Güya okuyup adam olacak ve babasını mahcup edecekti.

Nitekim okudu, uğraştı ve bir zaman sonra Osmanlı idaresindeki bir bölgeye vali oldu. Aradan bu kadar zaman geçmiş fakat ana-babasını bir kere olsun ne aramış ne de sormuştu.

Tabi babasının kendisine küçükken söylediği; “oğlum sen adam olmazsın” sözlerini de unutmamıştı. İşte artık makam ve mevki sahibiydi. Devlet yönetiminde etkili ve yetkili bir durumdaydı.


Emrinde birçok adamı vardı. Hani adam olamazdı? Bak işte kocaman vali olmuştu. Bunu mutlaka babasına göstermeli, söylediği o sözlerden dolayı onu mahcup etmeliydi… Adamlarına emretti:

Derhal gidin! Filan şehirde, filan köyde şu isimde bir kimse var. Onu alın ve getirin!

Valinin adamları söylenen köye gittiler ve valinin babasını buldular. Adamcağız tarlada çift sürüyordu. Yanına giderek:

Seni vali bey huzuruna emrediyor, hemen hazırlan gidiyoruz! dediler.

Adamcağız şaşırmıştı. “Bir vali, fakir bir köylüyü niçin huzuruna çağırsın ki?” diye düşündü. Üstelik ne suçu vardı, ne de kabahati…


“Hayırdır inşallah” diyerek hazırlıklarını yaptı ve valinin adamlarıyla beraber yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra kendisini çağıran valinin bulunduğu şehre geldiler. Adamcağız hala buralara niçin getirildiğini bilmiyordu.Yolda adamlar da kendisine bir şey söylememişlerdi, hem zaten sebebini onlar da tam olarak bilmiyorlardı.

Nitekim adamcağızı getirip valinin huzuruna çıkardılar. Büyük bir debdebe ile babasını huzuruna kabul eden vali:

İyi bak bakalım, beni tanıyabilecek misin? diye sordu babasına…

Yaşlı adam, huzuruna çıkarıldığı valinin kendi oğlu olabileceğini aklının ucundan bile
geçiremezdi.


Oğlu yıllar önce evi terk edip gitmiş ve bu güne kadar ondan iyi ya da kötü hiçbir haber alamamıştı. Aradan da çok uzun yıllar geçtiği için oğlunu tanıyamamıştı. Şimdi valinin bu sorusuna ne cevap versin? Bu imalı soruya sıradan bir cevap verdi:Siz bu şehrin valisisiniz efendim.

Vali, babasından bir nevi intikam almanın gururu içinde böbürlene böbürlene:

Demek tanıyamadın? Ben senin oğlunum!.. Hani sen bana; “adam olamazsın” diyordun ya, bak işte gördüğün gibi adam oldum hatta vali bile oldum, dedi.


Adamcağız meseleyi anlamıştı. Acı acı güldü. Üzüntü dolu gözlerle oğluna baktı ve hüzün dolu bir sesle şöyle dedi:


Evlat! Beni ta uzaklardan demek bunu söylemek için çağırdın. Ben sana “vali
olamazsın” dememiştim ki, “adam olamazsın!” demiştim. Şayet sen adam olsaydın, ana-babanı görmeye sen gelirdin. Oysa beni ayağına bu şekilde çağırmakla maalesef benim sözümü bir kez daha doğru çıkardın…


Gerçekten de çok ibretlik bir kıssa… Adam olmanın okumakla, makam ve mevki
sahibi olmakla hiçbir alakası olmadığını çok güzel ifade ediyor. Evet adam olmak başka şey; makam ve mevki sahibi olmak, meşhur olup tanınmak veya hesap cüzdanının kabarık olması başka şeydir.Adam olmanın, kişinin boyu-posuyla, cüssesiyle, giyim ve kuşamıyla da alakası yoktur. Nitekim Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri, bir beytinde bu gerçeğe şöyle işaret etmiştir:

Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok Nice elbiseler gördüm içinde insan yok!..

Efendim, adam olmak için önce insan olmak, hem de insan-ı kâmil olmak lazımdır. Kur’an ifadesiyle de “racül” olmalıdır. Nitekim Kur’anı kerim’de Mevla Teala: “(Öyle) adamlar (vardır ki) onları ne bir ticâret, ne bir alış veriş Allâh’ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymaz. …” (Nur: 37) buyurmaktadır.


Ayeti kerimede zikredilen “Rical” kelime olarak, dilimizde kullanılan “er kişi / adam gibi adam” manasına gelen “racül”ün çoğuludur. Tabi burada geçen “rical / adamlar” ifadesiyle kastedilen; cinsiyet meselesi değil, bir şahsiyet ve duruş meselesidir. Cinsiyet olarak kadın olan niceleri vardır ki, şahsiyet olarak adam gibi adamdırlar. Ve adamlıktan nasibini alamamış nice erkekleri de ceplerinden çıkarırlar. Nitekim şair bu meseleyle alakalı olarak şöyle diyor:


Eğer bütün kadınlar bahsettiğimiz gibi olsaydı

Elbette kadınlar erkeklerden üstün olurdu.

Güneşin isminin müennes (dişi) olması bir ayıp olmadığı gibi,

Hilâl’in müzekker (erkek) olması da bir fahr (gurur vesilesi) değildir.


Az önce zikrettiğimiz âyet-i kerimeden; adam gibi adam olmak için gereken öncelikli vasıflardan birinin de, hiçbir ticaret ve alış verişin (paranın pulun, dünya menfaatinin) kendisini Allah’a kulluktan alıkoymadığı kimseler olmak gerektiğini anlıyoruz. Demek racül / adam olmak için şu yalan dünyaya prim vermemek, onun sahte görüntüsüne itibar etmeyip hakkın ve hakikatin peşinden gitmek gerekiyor!

Bazı dünyevi menfaatleri elde etmek için maneviyatından ödün vermek, bir takım mevkilere ulaşabilmek için onur ve şerefini ayaklar altına alarak el-etek öpmek, şehevi arzularını tatmin etmek için haramlara bulaşıp iffet ve namusuna halel getirmek gibi şeyler, adam olanlar için çok uzak tavırlardır. Adam olmak; dürüst, tutarlı, dik duruşlu olup şahsiyetli bir tavır takınmaktır. Adam gibi adamlar güzel ahlaklı, erdem sahibi olup korkaklığa, ikiyüzlülüğe, namertliğe kesinlikle pirim vermezler.

Evet, adam olmak için bu tür meziyetler gerekir. Zira bu meziyetleri bir insandan çekip alacak olsanız, geriye değil adam insan bile kalmaz. Sadece “insan müsveddesi” kalır.Adam gibi adamlar davasına sımsıkı sarılıp sahip çıkarlar. Zoru görünce hemen kıvırmaz, eğilip bükülmez, omurgalı bir duruş sergileyip dimdik dururlar. Yoksa dönek, sünepe, gevşek, bukalemun gibi araziye göre renk değiştiren, davasında samimi olmayan kimselerin adamlıktan nasipleri yoktur.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, adam olmak için kişinin cibilliyeti / yaratılışı, mayası, kalitesi gerçekten çok önemlidir. Nitekim bir hadisi şerifte Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliye devrinde hayırlılarınız, İslam devrinde de hayırlılarınızdır.” buyurmuştur.

Demek ki insanlar, kendilerinde bulunan vasıflara ve özelliklere göre kıymet olarak altın ve gümüş gibidirler. Bir adam şayet mert, dürüst, şahsiyetli ve üstün vasıflı yani altın gibi bir kimseyse, hangi safta olursa olsun bu adamın karakteri, huyu budur. Yani cahiliye döneminde iken mert, idealist, davasına sahip çıkan bir kimse, İslam saflarına geçince de öyledir.

Çok dikkati caliptir ki, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) iki Ömer’den biri için dua etmiş ve: “Yâ Rabbî! Şu iki kişiden hangisi sana sevgili ise İslâm’ı onun ile azîz eyle (destekle).” diye niyazda bulunmuştur. Bu iki kişiden biri Ömer b. Hattap’tır. Yani gün gelecek adaletin güneşi olacak olan Hz. Ömer (Radıyallahü anh); diğeri ise Ömer b. Hişam’dır.

Yani şu meşhur İslam düşmanı Ebu Cehil... (Ebu Cehil, cehaletin babası demektir. İslam cahili olduğu için ona bu lakabı Efendimiz takmıştır. Onun evvelce lakabı Ebu’l-Hıkem yani Hikmetin Babası idi. Kureyş içinde çok saygın bir yeri vardı ve anlaşmazlıklarda onun hakemliğine başvurulurdu. Ama İslam’dan nasibi olmayan ve Kur’an’a düşman olan bir kimse Hikmetin Babası olamayacağı için, Efendimiz daha sonra ona “Ebu’l-Hıkem” demeyi yasaklamış, cehaletin babası manasında “Ebu Cehil” lakabını takmıştır.)

Peki, Efendimiz neden bu ikisinden biri için dua etmiştir?

Bu sorunun cevabını az önce zikrettiğimiz “…Cahiliye devrinde hayırlılarınız, İslam devrinde de hayırlılarınızdır.” Hadisi şerifi ışığında tahlil edecek olursak, daha iyi anlarız. Zira onların ikisi de Cahiliye devrinin hayırlılarındandı. İnsan olarak ikisinin de mayası sağlam, kumaşı kaliteliydi. İkisi de dik duruşlu ve omurgalı bir tavrı olan, batıl da olsa davalarına sahip çıkan yürekli, mücadeleci bir yapıya sahip kişilerdi. İkisi de hangi şartlarda olursa olsun inandığı davaya hizmet edecek ve bu yolda her türlü zorluğa direnecek karaktere sahiptiler.

Nitekim inandıkları putları aleyhine söz söylenince, hemen kılıçlarına davranıp mücadeleye girdiler. Hatta Hz. Ömer, putları yer ile yeksan eden davanın lideri Muhammed Mustafa’yı öldürmeye teşebbüs edecek kadar da gözükara bir şahsiyet.. Demek ki inandığı değerlere sahip çıkan, yürekli, azimli ve kararlı bir kimse… Diğer taraftan Ebu Cehil’de de bu azim ve kararlılığı görüyoruz. Davası batıl da olsa bu uğurda son nefesine kadar bil-fiil mücadelede bulundu.

Bedir savaşında, Kureyş kervanları kurtarılınca başta Ebu Süfyan olmak üzere, müşriklerden pek çoğu Bedir savaşından vazgeçmek istemelerine rağmen, Ebu Cehil geri adım atmamış, herkesi ağır sözlerle itham ederek savaşa teşvik etmiş ve ordunun başında savaşmıştı. Kur’an-ı kerimde batılın sembol isimlerinden biri olarak bahsedilen Firavun bile son nefesinde iman etmişken, melun Ebu Cehil son nefesini verirken dahi küfründen taviz vermedi. Nitekim Efendimiz: "Benim Firavun'um Musa'nın Firavun'undan daha şedid. Çünkü onun Firavun'u (boğulurken) ‘iman ettim’ dediği halde, Benimki isyanını artırdı." buyurmuştur.


Dolayısıyla küfründe böylesine inad eden biri, Müslüman olduğunda da aynı derecede imanında sebat ederdi.

Ayrıca, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) iki Ömer’den biriyle İslamı desteklemesi için dua etti ama Ebu Leheb için böyle bir dua etmedi. Niçin?!

Bunu da sadedinde olduğumuz konuyla alakalı olarak tahlil edecek olursak; Ebu Leheb, müşriklerin elebaşlarından olmasına, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Safa tepesine çıkıp tebliğ ve davette bulunduğunda; “bizi bunun için mi topladın?” diyerek ilk defa yalanlayan ve isyan bayrağını açan kişi olmasına rağmen, onun Bedir savaşına katılmadığını görüyoruz.


Tüm Mekke halkı bu savaşa malıyla canıyla katılıyorken o, bu savaşa bizzat iştirak etmeyip kendi yerine başkasını gönderdi. Lejyoner asker misali paralı bir adam tutup kendi yerine Bedir’e yolladı. Demek ki, davasında yeteri kadar samimi değil ve elini taşın altına koymaktan imtina eden biri…


İşte Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in iki Ömer’den biriyle İslam’ı desteklemesi için dua etmesinin hikmetlerinden biri de; (Allâh-u âlem) onların inandıkları dava için değil ellerini, adeta başlarını bile taşın altına koyabilmeleri, adamlarda olması gereken bir takım üstün vasıfların kendilerinde bulunmasıydı.Adam olmanın makam ve mevki sahibi olmakla, şöhretle, servetle eşdeğer hale geldiği günümüzde, adam gibi adam bulmak gerçekten de çok zor.


Hani bir düşünür gündüz vakti elinde fenerle sokaklarda geziyormuş. Ona:
Gündüz vakti elinde fenerle ne arıyorsun? diye sormuşlar. O:- Adam arıyorum adam!.. diye cevap vermiş.


Gerçektende şöyle etrafımıza baktığımızda, maalesef adam gibi adam bulabilmek pek de kolay değil.

Adam olmak bir sanat, bir fazilettir. Adam olmak mert, dobra, dik duruşlu olmaktır. Adam olmak aslında âdem olmaktır. Evet, “Adam” kelimesi aslında Âdem’den galattır. Âdem (adam) olmanın yolu ise, Arapça yazılışında gizlidir. Âdem kelimesi Arapça “elif”, “dal” ve “mim” harflerinden müteşekkildir.

Ve bilindiği üzere bu harfler, namazın simgesidir. Şöyle ki: Elif harfi; Namazdaki kıyamı, Dal harfi: Namazdaki rükûyu, Mim harfi ise; Namazdaki secdeyi ifade eder. Dolayısıyla “Âdem” yani “adam” olmak istiyorsak, şeytanın yapmadığını yaparak kıyam, rükû ve secdeyle Allah’ın huzurunda bir nevi esas duruşa geçmeli ve kulluğumuzun gereğini harfiyyen yerine getirmeliyiz. Hz. Ömer (Radıyallahü anh) bir gün dostları ile otururken şöyle dedi:


Herkes bir temennide bulunsun. Bunun üzerine bir tanesi: Ben, şu oda dolusu altınım olsun da, onu Allah yolunda harcayayım isterim, dedi. Bir diğeri ise şöyle dedi :

Şu oda dolusu gümüşüm olsun da Allah yolunda harcayayım isterim. Böylece oradakiler ayrı ayrı temennide bulundular.

Sıra Hz. Ömer (Radıyallahü anh)’a gelince, kendi arzusunu şöyle dile getirdi: Ben, şu oda dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdullah b. Mesud, Muaz bin Cebel(Radıyallahü anhüm) gibi adam isterim!..Hz. Ömer (Radıyallahü anh) bu temennisiyle; İslam’ın güçlenmesi için, altından gümüşten daha çok adama ihtiyaç olduğunu ve bu davanın adam gibi adamlara ihtiyacı olduğunu ifade ediyordu.

Demek o gün bile İslam’ın adam gibi adamlara ihtiyacı vardı. Ya bu gün?.. Bu gün, o günden çok daha fazla adama ihtiyaç var. Dağların bile üzerine almaktan imtina ettiği bu ağır mesuliyeti yüklenecek dava adamlarına, adam gibi adamlara ihtiyaç var!..


Bu vasıflara haiz, her yönden donanımlı birer dava adamı olmak için çalışalım. Eğer adam olamazsak, hiç olmazsa adam taklidi veya adam olanların taklidini yapalım…

Bu mesaj için efe_19 adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 3
Ece (Per May 30, 2013 10:14 am) • Senem (Per May 30, 2013 1:51 am) • Liana (Sal May 22, 2012 11:42 am)
Değerlendirme: 12%
 

efe_19
Yetkili
 
İleti: 193
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 73
Aldığı teşekkür: 180

Re: ''' ADAM OLMAK '''

İleti Sezin » Sal May 22, 2012 11:25 am

Güzel paylaşımınız için Teşekkürler ..Efe adminim EMEĞİNİZE,YÜREĞİNİZE Sağlık...Adam olmanın ,insan olabilmenin taklidi olmaz düşüncesindeyim.. Sadece Örnek alsınlar bu yolda kendilerini geliştirsinler...Hepimize insanlık adına tekamül temenni ederim..

Bu mesaj için Sezin adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 3
Ece (Per May 30, 2013 10:14 am) • Senem (Per May 30, 2013 1:51 am) • efe_19 (Çar May 30, 2012 12:31 pm)
Değerlendirme: 12%
 

Sezin
 
İleti: 9
Kayıt: Per May 10, 2012 1:21 am
Ettiği teşekkür: 5
Aldığı teşekkür: 5

Re: ''' ADAM OLMAK '''

İleti Liana » Sal May 22, 2012 11:41 am

Doğruluk olsun işin!
Adam olmak istersen.
Günahını çok düşün!
Adam olmak istersen.

Büyük sözünü işit!
Onların yolundan git!
Denmeli sana yiğit,
Adam olmak istersen.

Beyaza deme kara!
Cahillik eder yara,
Doğru kitabı ara!
Adam olmak istersen.

Boş işlere alışma!
Sağda solda dolaşma!
Ona buna dalaşma!
Adam olmak istersen.

Kazanca haram katma!
Sakın söz alıp satma!
Gaflet içinde yatma!
Adam olmak istersen.

Hak söze inat etme!
Darılma, hiç kin gütme!
Sapık peşinden gitme!
Adam olmak istersen.

Dostlarda kusur görme!
Kimseye kara sürme!
Dininden taviz verme!
Adam olmak istersen.

Oynama hiç dininle!
Belâ gelir elinle,
Sen Şeyh Vefa'yı dinle!
Adam olmak istersen

Emegine Yüregine Saglık Efe Abim ..
Böyle Güzel Bir Paylaşımı Bizlerle PAYLAŞTIGIN iÇİN..

Saygılar....

Bu mesaj için Liana adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 3
Ece (Per May 30, 2013 10:14 am) • Senem (Per May 30, 2013 1:52 am) • efe_19 (Çar May 30, 2012 12:30 pm)
Değerlendirme: 12%
 

Liana
 
İleti: 21
Kayıt: Pzr Nis 01, 2012 4:42 pm
Ettiği teşekkür: 8
Aldığı teşekkür: 32

Re: ''' ADAM OLMAK '''

İleti efe_19 » Pzr May 27, 2012 8:58 am

Sezin adminim yorum için tşkrler

Bu mesaj için efe_19 adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 2
Ece (Per May 30, 2013 10:14 am) • Senem (Per May 30, 2013 1:52 am)
Değerlendirme: 8%
 

efe_19
Yetkili
 
İleti: 193
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 73
Aldığı teşekkür: 180

Re: ''' ADAM OLMAK '''

İleti efe_19 » Çar May 30, 2012 12:30 pm

Liana tşkler

Bu mesaj için efe_19 adlı kullanıcıya teşekkür eden:
Ece (Per May 30, 2013 10:14 am)
Değerlendirme: 4%
 

efe_19
Yetkili
 
İleti: 193
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 73
Aldığı teşekkür: 180

Re: ''' ADAM OLMAK '''

İleti Aslan » Çar May 29, 2013 9:57 pm

paylaşım için tekler efe kardeşim


Bu mesaj için Aslan adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 2
Ece (Per May 30, 2013 10:14 am) • Senem (Per May 30, 2013 1:52 am)
Değerlendirme: 8%
 

Aslan
 
İleti: 26
Kayıt: Pzr Arl 16, 2012 4:54 pm
Ettiği teşekkür: 181
Aldığı teşekkür: 34

Re: ''' ADAM OLMAK '''

İleti Senem » Per May 30, 2013 2:13 am

  


 


Adam gibi adam olmak !


Nasıldır bilirmisin ?


Öyle mekanizma falan değil mesele.


Dik durmak,eğilip bükülmemek.


Adam olmak için...


İki kulak, iki göz,


Ağız burun değil konu.


Adam olmak başta, insan olmak.


Özünde sözünde insan olmak.


İçinde olduğumuz yalan dünyanın;


Görüntüde gerçek,gizlilikte sahte görüntüsüne


itibar etmemek. 


Halka vacip hak ve hakikatin önünde durmak.


Gerekirse mücadele etmek.


Yalnız dahi olsan önder olmak.


Anlı şanlı namlı yaşamak.


Gerçekten büyük olmak.


Soyluluğu ırkta değil benliğinde hissedip göstermek.


Gardaşa gardaş,bacıya bacı gözü.


Haklıya eyvallah, haksıza hayde bismillah demek.


Kalleşliğe prim vermemek.


Korkaklığa namertliğe yenik düşmemek.


Büyüklük bu işte .


Meşhur yada ünlü olmak değil.


Namlı ,namzetli olmakta değil.


Adam gibi adam olmak işte.


Olduğu gibi, göründüğü gibi değil,


Aydınlık yolda yürür insan önü açıktır çünkü.


Mühim olan karanlık yollarda cüssenle


yolları aydınlatmak.


İleriye doğru her adım atışta duyurmak ayak sesini.


Hakiki kahramanlık saldırıp geri kaçmak değil.


Ben burdayım demek.


Giyim,para, boyposla ölçülmez adamlık.


Yada güzel kandırmaca sözlerle konuşmak değil.


Yürüdüğü çizgiyi iyi bellemek.


Kıvırmak değil köçebek gibi.


Nokta kadar kararlı.


virgül kadar asil olmak.


Düşmana yarenlik edip,dosta arkadan vurmamak


kalleşçe.


Merhameti iyi niyeti ,şefkati varmış gibi sınırsız,


Lakin menfaati çalar şom ağızlı hırsız.


Böylesine duyarsız ve arsız;


Ve yılgın olmamalı adam dediğimiz.


Olumsuz yoktur ki olumluya çevrilmeyecek.


Bazen öyle adamlar var ki dövülmeye değmeyecek.


Azimli ve kararlı,


Bakışları keskin ve ateş gibi parlayacak.


Atam gibi bakacak çakmak çakmak.


Oturduğu koltuğa güç katacak.


Bulunduğu mevkiye yakışacak.


Güce güç ve şerefe şeref katacak.


Güçsüzle alay edip,güçlüğe çanak tutmayacak.


Üste mevki ve makamlarda diz çökmeyecek.


Allahtan başka kimseye boyun eğmeyecek.


Fener alayı gibi yanıp sönmeyecek.


İki yüzlülük,kalleşlik kahpelik etmeyecek.


Kelime oyunları etmeyecek.


Doğrucu olacak, alkışa değil,mertliğe soyunacak.


Emellerine ,özlemlerine yenilmeyecek.


Uğuşuk olmayacak, pineklemeyecek.


Gerekirse yüksek dağlarda mehmetçiye önder


olacak.


Devletine canla başla canını ortaya koyacak.


Tıpkı mehmetçik gibi yürekli olacak.


Sarp ve çetin yollarda aslan kesilecek.


Önden havlayıp sonra sinmeyecek.


Rahatına düşkün olmayacak.


Zorlukları göze almasını bilecek.


Kula kul olmayacak.


Kendi borusunu kendi öttürecek.


Düzenbaz yardakçı olmayacak.


Dalkavuk yağcı olmayacak.


Rotasını kendisi ayarlayacak.


Rotaya dümen olmayacak.


Gelene ağam,gidene paşam demeyecek.


Adam gibi adam olacak işte adam dediğin.


Giyim kuşamla değil ,parlak yürekle duracak.


Aydınlık havada mum yakmayacak.


Ne adamlar gördüm üzerinde giyim kuşam yok...


Ne giyim kuşam gördüm ama içinde adam yok.


Ne mutlu ki, bu vasıfları taşıyanlara.


Sorumluluğunu bilip adam gibi adam olanlara.


Adam dediğin ... Adam gibi olacak işte !şair:ADALET PELİT


Efe Adminim Emegine Saglık 


http://forum.sanalkahve.com/adam-gibi-adam-olmak-t21767.html


 


Bu mesaj için Senem adlı kullanıcıya teşekkür eden:
Ece (Per May 30, 2013 10:15 am)
Değerlendirme: 4%
 

Senem
 
İleti: 466
Kayıt: Cum Arl 14, 2012 11:22 pm
Ettiği teşekkür: 643
Aldığı teşekkür: 838

Re: ''' ADAM OLMAK '''

İleti Ece » Per May 30, 2013 10:17 am


Teşekkürler Efe Adminim


Bu mesaj için Ece adlı kullanıcıya teşekkür eden:
PaRaNoYaK__ (Pzr Nis 27, 2014 5:57 am)
Değerlendirme: 4%
 

Ece
 
İleti: 413
Kayıt: Cum Nis 05, 2013 12:33 am
Ettiği teşekkür: 606
Aldığı teşekkür: 935

Cubierta Swimsuit Up Shop a precios bajos

İleti brewsterbob » Cum Nis 14, 2017 12:52 am

[b][url=http://es.coolbikinishop.com/]traje de baño bikini[/url][/b]
[b][url=http://www.coolbikinishop.com/es/]traje de baño bikini[/url][/b]Cubierta Swimsuit Up Shop a precios bajos


Cover Up


Animal Accent Monokini

Animal Accent Monokini


€234.36  €46.50
Ahorre: 80% descuento

Baby Blue Aztec Bandeau Bikini

Baby Blue Aztec Bandeau Bikini


€164.61  €59.52
Ahorre: 64% descuento

Babydoll Silky Pink

Babydoll Silky Pink


€233.43  €67.89
Ahorre: 71% descuento

Beach Club Sarong

Beach Club Sarong


€163.68  €63.24
Ahorre: 61% descuento


Belleza Bikini de dos piezas Solid

Belleza Bikini de dos piezas Solid


€147.87  €51.15
Ahorre: 65% descuento

Bikin cuadros con tops a juego y pantalones cortos

Bikin cuadros con tops a juego y pantalones cortos


€152.52  €69.75
Ahorre: 54% descuento

Bikini de dos piezas Polka-Dot

Bikini de dos piezas Polka-Dot


€402.69  €86.49
Ahorre: 79% descuento

Bikini de dos piezas Retro Radical

Bikini de dos piezas Retro Radical


€221.34  €77.19
Ahorre: 65% descuento


Bikini de encaje

Bikini de encaje


€172.98  €62.31
Ahorre: 64% descuento

Bikini salpicado de Cover Up

Bikini salpicado de Cover Up


€160.89  €59.52
Ahorre: 63% descuento

Blanco Malibu Beach encubrimiento

Blanco Malibu Beach encubrimiento


€125.55  €73.47
Ahorre: 41% descuento

Bonishi baño de una pieza con Cover Up - BNL123010

Bonishi baño de una pieza con Cover Up - BNL123010


€228.78  €60.45
Ahorre: 74% descuento


Bonishi bikini traje de Cover Up - BN113073

Bonishi bikini traje de Cover Up - BN113073


€207.39  €76.26
Ahorre: 63% descuento

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124004

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124004


€166.47  €62.31
Ahorre: 63% descuento

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124006

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124006


€170.19  €59.52
Ahorre: 65% descuento

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124007

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124007


€115.32  €59.52
Ahorre: 48% descuento


Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124011

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124011


€228.78  €59.52
Ahorre: 74% descuento

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124013

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124013


€151.59  €62.31
Ahorre: 59% descuento

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124016

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124016


€270.63  €64.17
Ahorre: 76% descuento

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124017

Bonishi bikini traje de Cover Up - BNL124017


€264.12  €60.45
Ahorre: 77% descuentotraje de baño bikini

traje de baño bikinipara xxxx

de

About coolbikinishop.com xxxx

brewsterbob
 
İleti: 35
Kayıt: Per Nis 18, 2013 4:25 am
Ettiği teşekkür: 4
Aldığı teşekkür: 1

Moncler женщин : Moncler Outlet , Дешевые Moncler

İleti brewsterbob » Pzr Ağu 06, 2017 10:48 pm

Moncler куртки для мужчин

Moncler куртки для мужчин

[b][url=http://www.topgrademoncler.top/ru/]Moncler выходе магазины[/url][/b][b][url=http://ru.topgrademoncler.top/]Moncler выходе[/url][/b][b][url=http://www.topgrademoncler.top/ru/]Moncler выходе[/url][/b]
Moncler женщин : Moncler Outlet , Дешевые Moncler Куртки , Moncler Продажа с бесплатной доставкой Больше чем $ 99 , Moncler онлайн . !
language:

Deutsch

[url=http://fr.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/fricon.gif[/img]Français[/url]
[url=http://it.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/iticon.gif[/img]italiano[/url]

Español

[url=http://pt.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/pticon.gif[/img]Português[/url]
[url=http://jp.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/jpicon.gif[/img]日本語[/url]
[url=http://ru.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/ruicon.gif[/img]russian[/url]
[url=http://ar.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/aricon.gif[/img]arabic[/url]

norwegian

[url=http://sv.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/svicon.gif[/img]swedish[/url]
[url=http://da.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/daicon.gif[/img]danish[/url]
[url=http://nl.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/nlicon.gif[/img]dutch[/url]
[url=http://fi.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/fiicon.gif[/img]finland[/url]
[url=http://ie.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/gaicon.gif[/img]finland[/url]
[url=http://www.] [img]http://ru.topgrademoncler.top/langimg/icon.gif[/img]English[/url]

Welcome!
[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=login]Sign In[/url]
or [url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=create_account]Register[/url][url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=shopping_cart][img]http://ru.topgrademoncler.top/includes/templates/polo/images/spacer.gif[/img]Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce[/url]Your cart is empty[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=Payment_Methods]Оплата | [/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=shippinginfo]Доставка u0026 Возврат | [/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=Payment_Methods]Оптовая | [/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=contact_us]Свяжитесь с нами[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/][img]http://ru.topgrademoncler.top/includes/templates/polo/images/logo.gif[/img]Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce[/url]


[url=http://ru.topgrademoncler.top/]Home[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-mens-c-6.html]МУЖСКОЙ[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-womens-c-1.html]ЖЕНСКИЙ[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/new-arrivals-c-1.html]Новые поступления[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/featured_products.html]Рекомендуемые[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=contact_us]Свяжитесь с нами[/url]


Currencies
US Dollar
Euro
GB Pound
Canadian Dollar
Australian Dollar
Jappen Yen
Norske Krone
Swedish Krone
Danish Krone
CNY
Categories
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-c-15.html]Moncler Новые поступления[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-c-10.html]Moncler детей[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B-c-11.html]Moncler аксессуары[/url]
Moncler женщин
Moncler Жилеты женщин
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-moncler-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1_3.html]Moncler Куртки женщин[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-moncler-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1_2.html]Moncler Пальто женщин[/url]
Moncler шаль
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-c-6.html]Moncler мужская[/url]
Featured - [url=http://ru.topgrademoncler.top/featured_products.html] [more][/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-245.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/Moncler-Bady-Winter-Women-Down-Jacket-Zip-Hooded-2.jpg[/img]Moncler Бади Зима Женщины пуховик Zip капюшоном черный[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-245.html]Moncler Бади Зима Женщины пуховик Zip капюшоном черный[/url]$1,169.00 $240.00Save: 79% off[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-jackets-kids-black-p-618.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Kids/Moncler-Jackets-Kids-Black.jpg[/img]Moncler Jackets Kids Black[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-jackets-kids-black-p-618.html]Moncler Jackets Kids Black[/url]$715.00 $277.00Save: 61% off[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-euramerican-%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81-p-69.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Coats-Womens/Moncler-For-Women-Coat-Euramerican-Style-Long-3.jpg[/img]Moncler для женщин пальто типа Euramerican Лонг абрикос[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-euramerican-%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81-p-69.html]Moncler для женщин пальто типа Euramerican Лонг абрикос[/url]$1,344.00 $285.00Save: 79% off

Home ::
Moncler женщин
Moncler женщин
Filter Results by:
Items starting with ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Displaying [b]1[/b] to [b]15[/b] (of [b]409[/b] products)
1[/b] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=2&sort=20a]2[/url] 3 4 [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=5&sort=20a]5[/url] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=6&sort=20a]...[/url] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=28&sort=20a]28[/url] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=2&sort=20a][Next >>][/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-adis-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-zip-black-p-148.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Adis-Down-Jackets-For-Women-Zip.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Adis пуховики для женщин Zip Black[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-adis-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-zip-black-p-148.html]2014 Новый ! Moncler Adis пуховики для женщин Zip Black[/url]Описание : ' 2014 Новый ! Moncler Adis пуховики для...$1,129.00 $264.00Save: 77% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-bryone-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-150.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Bryone-Down-Jacket-For-Women-Red-1.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Bryone пуховик для женщин Красный[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-bryone-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-150.html]2014 Новый ! Moncler Bryone пуховик для женщин Красный[/url]Описание : ' 2014 Новый ! Moncler Bryone пуховик для...$1,322.00 $285.00Save: 78% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-bryone-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-149.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Bryone-Down-Jacket-For-Women.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Bryone пуховик для женщин темно-зеленый[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-bryone-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-149.html]2014 Новый ! Moncler Bryone пуховик для женщин темно-зеленый[/url]Описание : ' 2014 Новый ! Moncler Bryone пуховик для...$1,353.00 $285.00Save: 79% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-champetre-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-151.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Champetre-Popular-Jackets-Womens.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Champetre Популярные Куртки женские Черный[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-champetre-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-151.html]2014 Новый ! Moncler Champetre Популярные Куртки женские Черный[/url]Описание : Не различные стили и цвета на...$1,758.00 $312.00Save: 82% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-chery-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-zip-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-fuchsia-p-152.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-CHERY-Jacket-For-Women-Zip.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler CHERY куртка для женщин Zip воротник Fuchsia[/url]2014 Новый ! Moncler CHERY куртка для женщин Zip воротник FuchsiaОписание : Moncler CHERY Куртки женщин , от...$897.00 $263.00Save: 71% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-chery-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-zip-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-153.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-CHERY-Jacket-For-Women-Zip-3.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler CHERY куртка для женщин Zip воротник зеленый[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-chery-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-zip-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-153.html]2014 Новый ! Moncler CHERY куртка для женщин Zip воротник зеленый[/url]Описание : Moncler CHERY Куртки женщин , от...$1,020.00 $263.00Save: 74% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5-p-20.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Coats-Womens/2014-New-Moncler-Euramerican-Style-Down-Coats.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль вниз пальто женщин Кофе[/url]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль вниз пальто женщин КофеОписание : Не различные стили и цвета на...$2,013.00 $305.00Save: 85% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D0%BD-p-21.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Coats-Womens/2014-New-Moncler-Euramerican-Style-Down-Coats-3.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль вниз пальто женщин Свет Тан[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D0%BD-p-21.html]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль вниз пальто женщин Свет Тан[/url]Описание : Не различные стили и цвета на...$1,463.00 $305.00Save: 79% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9-p-170.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Euramerican-Style-Jackets-Womens.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль Куртки женские Желтый[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9-p-170.html]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль Куртки женские Желтый[/url]Описание : О Moncler : Moncler это аббревиатура...$1,766.00 $308.00Save: 83% off
2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль Куртки женские Светло-желтый
2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль Куртки женские Светло-желтыйОписание : О Moncler : Moncler это аббревиатура...$1,741.00 $308.00Save: 82% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-p-169.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Euramerican-Style-Down-Jackets-3.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль пуховики женщин Белый[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-p-169.html]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль пуховики женщин Белый[/url]Описание : О Moncler : Moncler это аббревиатура...$1,988.00 $304.00Save: 85% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-167.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Euramerican-Style-Down-Jackets-1.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль пуховики женщин Черный[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-euramerican-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-167.html]2014 Новый ! Moncler Euramerican Стиль пуховики женщин Черный[/url]Описание : О Moncler : Moncler это аббревиатура...$1,965.00 $309.00Save: 84% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-faucon-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D0%A1-grey-p-184.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Faucon-Women-Down-Jacket-Zip-11.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Faucon Женщины пуховик Zip С Grey[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-faucon-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D0%A1-grey-p-184.html]2014 Новый ! Moncler Faucon Женщины пуховик Zip С Grey[/url]Описание : Moncler пуховики женщин , от...$1,915.00 $265.00Save: 86% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-faucon-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC-p-179.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Faucon-Women-Down-Jacket-Zip.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Faucon Женщины пуховик Zip с абрикосом[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-faucon-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC-p-179.html]2014 Новый ! Moncler Faucon Женщины пуховик Zip с абрикосом[/url]Описание : Не различные стили и цвета на...$1,749.00 $263.00Save: 85% off
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-faucon-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-p-183.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/images/_small//moncler81201_/Moncler-Womens/Moncler-Jackets/2014-New-Moncler-Faucon-Women-Down-Jacket-Zip-7.jpg[/img]2014 Новый ! Moncler Faucon Женщины пуховик Zip с красным[/url]
[url=http://ru.topgrademoncler.top/2014-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-moncler-faucon-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-zip-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-p-183.html]2014 Новый ! Moncler Faucon Женщины пуховик Zip с красным[/url]Описание : Не различные стили и цвета на...$2,025.00 $269.00Save: 87% off

Displaying [b]1[/b] to [b]15[/b] (of [b]409[/b] products)
1[/b] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=2&sort=20a]2[/url] 3 4 [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=5&sort=20a]5[/url] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=6&sort=20a]...[/url] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=28&sort=20a]28[/url] [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-c-1.html?page=2&sort=20a][Next >>][/url]

Категорий[url=http://www.moncler-jakke-dk.com/ru/]Moncler сапоги[/url]
[url=http://www.moncler-jakke-dk.com/ru/]Moncler пуховики Дети[/url]
[url=http://www.moncler-jakke-dk.com/ru/]Moncler Куртки мужские[/url]
ИнформацияОплата
[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=shippinginfo]Доставка u0026 Возврат[/url]
Обслуживание клиентовСвяжитесь с нами
[url=http://ru.topgrademoncler.top/index.php?main_page=Payment_Methods]Оптовая[/url]
Оплата&Перевозка [url=http://ru.topgrademoncler.top/moncler-womens-c-1.html][img]http://ru.topgrademoncler.top/includes/templates/polo/images/payment-shipping.png[/img][/url]
Copyright u0026 копия; 2 014[url=http://www.monclercoats.org/ru/]Moncler оформление Магазин Интернет[/url], Питаться от[url=http://www.monclercoats.org/ru/]Moncler оформление магазин Интернет, Inc.[/url]

[b][url=http://ru.topgrademoncler.top/]Moncler куртки для мужчин[/url][/b]
[b][url=http://www.topgrademoncler.top/ru/]Moncler куртки для мужчин[/url][/b]


[url=http://monclerman44.webs.com] Moncler Outlet Online Moncler женщин xxxx [/url]

[url=http://timberlandbootskids35.webs.com] Moncler Outlet Online Moncler женщин [/url]

[url=http://timberlandboots80.webs.com] About topgrademoncler.top xxxx [/url]

brewsterbob
 
İleti: 35
Kayıt: Per Nis 18, 2013 4:25 am
Ettiği teşekkür: 4
Aldığı teşekkür: 1

Sonraki

Dertleşme

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron