MEVLİD KANDİLİ...

MEVLİD KANDİLİ...

İleti Hacegan__ » Per Şub 02, 2012 11:53 pm

Bu gece, Sevgili Peygamberimiz’in dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi. Müslümanların da bayramı. Hatta Kadir Gecesi’nden sonra, kutlanan en muteber ve mubarek gecelerden biri.
Mevlid, doğum anlamına geliyor. Daha çok da Hz. Peygamber (sav) Efendimizin doğumunu ifade ediyor. Malum olduğu üzere Allah Rasülü milâdi 571 yılının 12 Rebiül-evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmişti. O gece, Kâbedeki putların devrilmelerinden, Kisra sarayının yıkılmasına, Mecusilerin bin yıllık ateşlerinin sönmesinden Save Gölünün kurumasına kadar pek çok olağanüstü hadiseler meydana gelmişti.
Peygamberimiz de sağlığında doğduğu geceyi unutmamıştı. Her yıl o gecenin sene-i devriyesinde Ashab-ı Kiram’a ziyafetler verir ve küçüklüğündeki hatıralarından bahsederlerdi. İslam kültüründe bu gelenek bugüne değin devam edegelmiştir. Rasülüllah’ın doğumunu anlatan, miraca yükselişini ve faziletlerini dile getiren pek çok mevlidler de yazılmıştır ki, bunlardan en önemlisi hiç şüphe yoktur ki Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n- Necat”ıdır.
Kâinat Efendisi’nin doğumunu anlatan S. Çelebi der ki:
“Âmine Hâtun Muhammed ânesî
Ol sadeften doğdu ol dürdânesî
Hem Muhammed gelmesi oldû yakîn
Çok alâmetler belürdî gelmedîn
Ol gice kim, doğdu ol Hayrü’l-beşer
Ânesî anda neler gördü neler
Doğdu ol saatte ol sultânı dîn
Nûra gark oldû semâvât ü zemîn
O İki Cihan Güneşi’ni Kur’an-ı Kerim’de bizzat Cenab-ı Hak övmüş ve yüceltmiştir. Bu konu ile ilgili pek çok ayet mevcuttur. Eli kalem tutup da şiir yazan her Müslüman Şair de, Peygamberimiz’i öven ve na’at denen en az bir şiir yazmıştır.
Şeyh Galip:
“Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim
Hak’tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim.” Diye O Sevgililer Sevgilisine muhabbetini anlatır.
Necid Çöllerinde iken “Ya Nebi! Şu halime bak” diye seslenen M. Akif de şöyle devam eder:
Nasıl ki bağrı yanar, gün kızınca sahranın;
Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın!
Hasan Basri Çantay:
“Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim
Bir ben değil âlem sana kurban diye sevdim.” Diye haykırırken,
Necip Fazıl da:
“Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim;
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!” diye O’na olan sevgisini dile getiriyor.
A.Nihat Asya:
Neler duydu şu dünyada, Mevlid’ine hayran kulaklarımız:
Ne adlar ezberledi.ey Nebi, Adına alışkın dudaklarımız!” derken,
Fethullah Gülen Hocaefendi de:
“Ey kupkuru çölleri cennete çeviren Gül,
Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül” diye özlemini ifede ediyor.
Rasülüllah’a duyulan özlemi ve ona olan derin sevgi ve muhabbeti terennüm eden daha pek çok dizeye yer vermek isterdim. Lakin satırlar sayılı, sütunlar sınırlı. Bu yüzden sohbetimizi bizim “İsterim Ya Rasülallah!” başlıklı bir na’atımızın son kıtasıyla bitirelim:
Huzur bulur insan ancak bu dinde,
Sevgin ebediyen kalacak zinde,
Gonca, gül olsam da, senin izinde,
Solmayı isterim ya RASÜLALLAH.
Tüm dostların Mevlid Kandilini yürekten kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.Allaha emanet olunuz selam ve saygılarımla Hacegan...

Bu mesaj için Hacegan__ adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 7
Emrah_40 (Çar Nis 11, 2012 9:24 am) • Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:41 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:54 pm) • Koray (Cum Şub 03, 2012 7:05 pm) • Leydiii__ (Cum Şub 03, 2012 1:01 pm) • Sevgi_Emek_ister (Cum Şub 03, 2012 6:58 am) • Almira (Cum Şub 03, 2012 12:05 am)
Değerlendirme: 28%
 

Hacegan__
Yetkili
 
İleti: 726
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 711
Aldığı teşekkür: 1451

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti Nursel_ » Per Şub 02, 2012 11:58 pm

tşklerr yüreginize sağlıkk

Bu mesaj için Nursel_ adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 4
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:41 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:54 pm) • Sevgi_Emek_ister (Cum Şub 03, 2012 6:59 am) • Hacegan__ (Per Şub 02, 2012 11:58 pm)
Değerlendirme: 16%
 

Nursel_
 
İleti: 3
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 10
Aldığı teşekkür: 4

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti Hacegan__ » Cum Şub 03, 2012 12:00 am

Çok teşekkür ederim gözlerinize sağlık...

Bu mesaj için Hacegan__ adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 4
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:41 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:54 pm) • Koray (Cum Şub 03, 2012 8:42 pm) • Melodram_ (Cum Şub 03, 2012 11:48 am)
Değerlendirme: 16%
 

Hacegan__
Yetkili
 
İleti: 726
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 711
Aldığı teşekkür: 1451

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti Almira » Cum Şub 03, 2012 12:13 am

Resim


Mevlid Kandili Kandiliniz Mübarek Olsun - 03 Şubat 2012 CUMA

"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."
(Enbiyâ, 107)

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.


O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.


O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:


"Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler."
(Âl-i İmrân, 164)


Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı "Vesiletün'necat" olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.


Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

O âlemlerin Rabbinden, "Alemlere rahmet olarak gönderildi." Asırlara sığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O'na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O'nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.

O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı. Nihayet asır, asırlara taştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O'nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:


"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler."
(Sebe, 28)


İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. O'nu örnek almak, Kur'an'a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)'nın ifâdesiyle O'nun ahlâkı Kur'an'dı. (Müslim, Misâfirîn, 139). Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in inananlar için en güzel örnek olduğunu bildirmekte ve bu hususta şöyle buyurulmaktadır:
"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)


Bu geceyi nasıl ihya edelim?

Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu! Bu geceyi vesile bilerek, O'na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için en azından bir Tesbih Namazı kılalım, bir de Hatm-i Enbiyâ yapalım.

O'na ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz.

Unutmayalım...

Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhîler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir, sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir...

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..."
(Âl-i İmrân, 31)
Resim

Bu mesaj için Almira adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 7
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:40 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:54 pm) • Koray (Cum Şub 03, 2012 7:05 pm) • Leydiii__ (Cum Şub 03, 2012 1:02 pm) • Melodram_ (Cum Şub 03, 2012 11:49 am) • Sevgi_Emek_ister (Cum Şub 03, 2012 6:59 am) • Hacegan__ (Cum Şub 03, 2012 12:27 am)
Değerlendirme: 28%
 

Almira
Site Yöneticisi
 
İleti: 105
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 320
Aldığı teşekkür: 178

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti Hacegan__ » Cum Şub 03, 2012 12:26 am

Almira kardeşim emeğine yüreğine sağlık. İnşallah Rabbim bu güzel günün gecenin hatırına günahlarımızı affeder ve Peygamber efendimiz(sav)in şefaatına nail eder amin ecmain.

Bu mesaj için Hacegan__ adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 2
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:40 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:54 pm)
Değerlendirme: 8%
 

Hacegan__
Yetkili
 
İleti: 726
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 711
Aldığı teşekkür: 1451

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti bluemonn » Cum Şub 03, 2012 2:57 pm

Allah'ım!
Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in Sen'den istediği
her türlü hayrı Sen'den istiyor,
yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı
her türlü şerden de
sana sığınıyoruz.

sizinde kandiliniz mübarek olsun tüm dua ve dilekleriniz kabul olsun

Bu mesaj için bluemonn adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 3
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:40 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:55 pm) • Hacegan__ (Cum Şub 03, 2012 3:02 pm)
Değerlendirme: 12%
 

bluemonn
 
İleti: 11
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 5
Aldığı teşekkür: 21

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti Hacegan__ » Cum Şub 03, 2012 3:02 pm

Blumeonn yorumun için çok teşekkür ederim sağol varol Allah razı olsun amin ecmain inşallah

Bu mesaj için Hacegan__ adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 2
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:40 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:55 pm)
Değerlendirme: 8%
 

Hacegan__
Yetkili
 
İleti: 726
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 711
Aldığı teşekkür: 1451

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti Koray » Cum Şub 03, 2012 7:06 pm

SİZİNDE KANDİLİNİZ MUBAREK OLSUN GÜZEL PAYLAŞIMINZ İÇİN TEŞKLER...

Bu mesaj için Koray adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 2
DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:55 pm) • Hacegan__ (Cum Şub 03, 2012 8:52 pm)
Değerlendirme: 8%
 

Koray
Yetkili
 
İleti: 586
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 727
Aldığı teşekkür: 666

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti Hacegan__ » Cum Şub 03, 2012 8:56 pm

Koray çok teşekkür ederim sağolasın varolasın.

Bu mesaj için Hacegan__ adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 2
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:40 pm) • DiLay__ (Cum Şub 03, 2012 9:55 pm)
Değerlendirme: 8%
 

Hacegan__
Yetkili
 
İleti: 726
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 711
Aldığı teşekkür: 1451

Re: MEVLİD KANDİLİ...

İleti DiLay__ » Cum Şub 03, 2012 10:00 pm

Resim

Bu mesaj için DiLay__ adlı kullanıcıya teşekkür edenler: 2
Baybora__ (Pzr Şub 05, 2012 8:40 pm) • Hacegan__ (Cmt Şub 04, 2012 7:12 am)
Değerlendirme: 8%
 

DiLay__
Yetkili
 
İleti: 33
Kayıt: Per Oca 12, 2012 1:23 am
Ettiği teşekkür: 90
Aldığı teşekkür: 66


Dini Konular

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron